top of page

LEK. KONRAD DYLEWSKI

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarz, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, European Diploma in Radiology.
W 2013r. ukończył studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W 2014r. rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, w trakcie którego zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności w pracowniach USG, zakładach diagnostyki obrazowej i radiologii cenionych warszawskich szpitali.
W 2020r. ukończył szkolenie specjalizacyjne, zdając europejski egzamin z radiologii European Diploma in Radiology (EDiR).
Ukończył liczne kursy i szkolenia oraz uczestniczył w rozmaitych konferencjach z zakresu radiologii, diagnostyki obrazowej i ultrasonografii.
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, European Society of Radiology i Radiological Society of North America.

IMG_1986.JPG
Lek. Konrad Dylewski: TeamMember
bottom of page