top of page
dawid_lisiecki.jpg

LEK. DAWID LISIECKI

Ginekolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii. Doktorant w Klinice Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w Łodzi (dawniej im. Madurowicza) oraz na stanowisku wykładowcy w Klinice Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współzałożyciel Fundacji Consensio wspierającej aktywność naukową studentów kierunków medycznych zainteresowanych położnictwem i ginekologią. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Certyfikowany operator lasera MonaLisa Touch w zakresie medycyny estetycznej oraz ginekologii estetycznej. Uczestnik kursów oraz konferencji naukowych z zakresu ginekologii estetycznej i plastycznej oraz medycyny estetycznej i anti-aging (w tym dotyczących zastosowania osocza bogatopłytkowego i laseroterapii).

Lek. Dawid Lisiecki: TeamMember
bottom of page