top of page
IMG_20200525_192929_edited.jpg

MGR MARIKA WOJCIECHOWSKA

Psycholog, logopeda, pedagog - terapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Na tym samym Uniwersytecie ukończyła także studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Logopedyczne oraz Podyplomowe Studium z Psychologii Transportu. W 2019 r. otrzymała kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej po odbyciu dwustopniowego szkolenia organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Pozostałe studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna. Aktywnie uczestniczy w licznych kursach, konferencjach uzupełniających
i doskonalących kwalifikacje zawodowe.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2010 r. jako psycholog, m.in. w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja), firmie rekrutującej pracowników oraz w gabinetach psychologicznych. Prowadziła kursy dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze, opracowywała programy szkoleniowe w zakresie kompetencji tzw. miękkich. Jest autorką i współautorką artykułów w kwartalniku PSTIS „Integracja sensoryczna”. Aktualnie pracuje jako psycholog, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej w przychodniach lekarskich oraz przedszkolach. Pełni także funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie oraz uczestniczy w spotkaniach rodzin z dziećmi, dokonując obserwacji psychologicznych
w postępowaniu sądowym.

Ma doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. W swojej codziennej pracy wykorzystuje zdobyte kwalifikacje oraz indywidualne podejście do każdego Pacjenta. Priorytetem każdej konsultacji jest dbałość o przyjazną, bezpieczną oraz pełną akceptacji atmosferę, co pozytywnie wpływa na kontakt zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi Pacjentami.


Zakres oferowanych usług:

- konsultacje psychologiczne / cykl konsultacji wspierających – dla dzieci i dorosłych

- konsultacje logopedyczne / terapia logopedyczna – dla dzieci i dorosłych

- diagnoza integracji sensorycznej.

mgr Marika Wojciechowska: TeamMember
bottom of page