top of page

DR. N. MED. SEBASTIAN SOBCZAK

Specjalista kardiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie zatrudniony w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Piotrkowie Trybunalskim. Posiada doświadczenie w zarówno w opiece szpitalnej jak i ambulatoryjnej. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest współautorem prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, jak również rozdziałów w podręcznikach z zakresu kardiologii. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach oraz kursach. Główne obszary jego zainteresowań z zakresu kardiologii obejmują: chorobę niedokrwienną serca, niewydolność serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca oraz nadciśnienie tętnicze. Wykonuje pełny zakres nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem badania echokardiograficznego (ECHO serca).

Sebastian Sobczak.jpg
Dr. n. med. Sebastian Sobczak: Poznaj nasz zespół
bottom of page