DR. N. MED. SEBASTIAN SOBCZAK

Specjalista kardiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie zatrudniony w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Piotrkowie Trybunalskim. Posiada doświadczenie w zarówno w opiece szpitalnej jak i ambulatoryjnej. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest współautorem prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, jak również rozdziałów w podręcznikach z zakresu kardiologii. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach oraz kursach. Główne obszary jego zainteresowań z zakresu kardiologii obejmują: chorobę niedokrwienną serca, niewydolność serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca oraz nadciśnienie tętnicze. Wykonuje pełny zakres nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem badania echokardiograficznego (ECHO serca).

Sebastian Sobczak.jpg