top of page

LEK. DENT. KAROLINA SPUTOWSKA

Ortodonta

Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od 2009 r. pracowała w  prywatnej praktyce stomatologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. W  2018 roku uzyskała tytuł  Specjalisty Protetyki Stomatologicznej  zdając egzamin państwowy w owej dziedzinie. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu Ortodoncji w  Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym w Warszawie. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zarówno protetyczną jak i ortodontyczną  przeplatając ją bogatym doświadczeniem z  pozostałych dziedzin stomatologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Uczestniczy w licznych kursach oraz zjazdach z zakresu ortodoncji a także protetyki. Zajmuje się diagnostyką pacjentów  ortodontycznych a także leczeniem wad zgryzu u dzieci i dorosłych m.in.:
-leczenie wczesne dzieci: monitorowanie wzrostu szczęk , rozwoju zgryzu, wymiany zębów, eliminacja dysfunkcji , wdrożenie leczenia w najbardziej optymalnym dla dziecka czasie,
-leczenie zębowych wad zgryzu aparatami stałymi,
-przygotowanie ortodontyczne do operacji ortognatycznych,
-pełna diagnostyka oraz dokumentacja fotograficzna przypadków,
-praca w technice konwencjonalnej, Damon, Orthero, wzmacnianie zakotwienia miniimplantami ortodontycznymi,
-w przypadkach skomplikowanych wad zgryzu aktywna współpraca z fachowcami wszystkich dziedzin stomatologii.

sputowska karolina.JPG
Lek. dent. Karolina Sputowska: TeamMember
bottom of page