top of page

LEK. JOANNA WOJNA

Ortopeda

Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi, gdzie jako lekarz rezydent odbywa szkolenie specjalizacyjne z dziedziny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Uczestnik konferencji i szkoleń z zakresu ortopedii i traumatologii, chirurgii stopy i chirurgii ręki. Udziela konsultacji z zakresu dysfunkcji narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kończyny górnej oraz stopy i stawy skokowo-goleniowogo.

DSC_3427aa.jpg
Lek. Joanna Wojna: TeamMember
bottom of page